banner1.jpg

Wat is vastgoedsturing


Het woord Vastgoedsturing zegt het al. Het gaat om het integraal sturen op alle activiteiten die voortvloeien uit het hebben van een vastgoedportfolio. Sturen is dus niet afwachten wat je overkomt, maar zelf richting geven. In het geval van een corporate real estate organisatie is het bovendien de uitdaging om dat te doen in combinatie met de organisatiedoelstellingen. 


In de praktijk worden hiervoor verschillende termen gebruikt, zoals portefeuillesturing, strategisch voorraadbeleid, portfolio- of assetmanagement. In alle gevallen is de kern echter steeds het actief en op gestructureerde wijze invulling geven aan de inrichting van de vastgoedportfolio. Kortom sturen op effectiviteit en efficiency van de vastgoedportefeuile. Dit alles in het licht van een (steeds sneller) veranderende omgeving.

Commercieel vastgoed - De Vastgoedstuurman
De Vastgoedstuurman
Niet commercieel vastgoed  | De Vastgoedstuurman

Een goede sturing herijk je op periodieke basis en doe je op verschillende aggregatieniveaus ‘vandaag’, ‘morgen’ en 'overmorgen’


De grote uitdaging van vastgoedsturing is dat je besluiten van vandaag altijd neemt met (over)morgen in je achterhoofd. Dit vraagt dus om een continue informatie-uitwisseling in de uitvoering en beleidskeuzes.

Privacy      Webdesign