WAAROM KIEZEN VOOR DE VASTGOEDSTUURMAN?

Vandaag, Morgen & Overmorgen


'Vandaag' 

Denk bijv. aan wederverhuur, contract(her)onderhandelingen, leegstandsbeheer of vastgelopen juridische geschillen. Hierbij gaat het met name om het beheer van de afzonderlijke objecten in een vastgoedportefeuille.


'Morgen' 

Denk bijv. aan het invulling geven aan aankoop-, verkoop- of herontwikkelingsprogramma’s. Hoe kunnen objecten zo goed mogelijk op de behoeften van de gebruiker worden afgestemd? Hierbij gaat het om het beleid van de verschillende objecten in een vastgoedportefeuille.


'Overmorgen' 

Denk bijv. aan de opzet van een lange-termijnstrategie m.b.t. de samenstelling en performance van de vastgoedportefeuille. Een goede strategie geeft richting en rust en voorkomt adhoc-besluiten met betrekking tot de vastgoedportefeuille waarvan je mogelijk later spijt krijgt. Hierbij staat de richting waarin de gehele vastgoedportefeuille zich zou moeten bewegen dus centraal. 

Privacy      Webdesign